Gedragstherapie

U ervaart het gedrag van uw hond als probleemgedrag?

Honden met een gedragsprobleem kunnen dit op meerdere manieren uiten.

  • Trekken aan de lijn
  • Uitvallen naar andere honden
  • Uitvallen naar mensen
  • Angstig zijn
  • Niet alleen thuis kunnen blijven

Dit gedrag stopt vaak niet vanzelf. Gelukkig kan gedragstherapie daarvoor een oplossing bieden.

Mocht u gedragstherapie voor uw hond willen, dan moet u eerst een vragenlijst invullen en terugsturen naar info@dogtailz.nl

Nadat we de vragenlijst hebben doorgenomen gaan we starten met een intake bij u thuis. Samen observeren we het gedrag van uw hond.

Hierna kunnen we het probleem identificeren en hoe het zich heeft ontwikkeld. Ook gaan we aan de slag met het ombuigen van dit ongewenste gedrag.

Na de intake gaan we aan de hand van de uitkomsten van het vragenformulier en de intake een behandel/adviesplan opstellen.
Dit neemt de vorm aan van een praktisch stappenplan waar u mee aan de slag gaat.

U ontvangt dit adviesplan volledig uitgeschreven via de mail of post. Daarnaast krijgt u gedurende drie maanden na de eerste afspraak begeleiding via de mail en/of de telefoon.

Indien gewenst, plannen we een tweede afspraak voor extra training en begeleiding!

Bach Bloesem therapie

Bach Bloesemtherapie is een natuurlijke behandelwijze.
Het richt zich op het individu in zijn geheel en dus niet op de aparte symptomen die gepaard gaan bij gezondheidsklachten.

Bach remedies werken in op de emotionele balans van de hond. Dit gezien iedere hond een eigen individu is en anders reageert op de wereld.
Er wordt specifiek naar de hond gekeken en nooit alleen naar het gedrag.

Een apart consult over behandeling met Bach Remedies bestaat uit een huisbezoek en observatie van gedrag. Waarna voor uw hond een specifieke remedie (behandelflesje) wordt samengesteld.

Bach Bloesems zijn soms ook onderdeel van gedragstherapie.
De Bach remedie ondersteunt de emotieregulatie van uw hond tijdens het werken met het adviesplan.

Gezond en emotioneel in balans
Bach Bloesemremedies kunnen op een natuurlijke manier helpen het dier weer in balans te brengen.

Het is belangrijk bij ernstige gedragsproblemen altijd eerst eventuele lichamelijke oorzaken uit te sluiten. Daarvoor is uw dierenarts de aangewezen persoon.

Lees ook

Voor u als baasje kan het handig zijn om voor gedragstherapie eerst een advies/preventiegesprek te voeren met Dogtailz. Dit is bedoeld om te beoordelen of het gedrag van uw hond zich dusdanig heeft ontwikkeld dat gedragstherapie noodzakelijk is. 

Hondentraining bij Dogtailz is bedoeld voor baasjes die begeleiding zoeken in het (her)opvoeden of het trainen van uw hond. U kunt dit alleen doen in een privé sessie met de trainer en de hond, maar ook begeleiding vragen in een gezinssituatie.