hulphondentraining


Stichting Signaalhond
Als erkend trainer voor stichting Signaalhond begeleid ik in overleg met de stichting mensen met een auditieve beperking bij het opleiden van hun hulphond. Deze honden leren om geluiden te signaleren en hun eigenaren te wijzen op de bron van deze geluiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de mobiele telefoon, huishoudelijke apparaten, de deurbel, auto’s en fietsers in het verkeer, en het laten vallen van voorwerpen.

Een eigen (hulp)hond trainen en opleiden
Heeft u een lichamelijke of psychische beperking (ASS) dan kunnen wij samen met u een eigen hond speciale vaardigheden aanleren die voor u in het dagelijks leven waardevol zijn. Samen een hond trainen houdt in dat de hond uw eigendom is en u zelf verantwoordelijk bent voor de verzorging en het welzijn. U kunt aangeven welke vaardigheden u de hond zou willen leren. U traint samen met de trainer zoveel mogelijk in de thuis situatie en de bekende omgeving.

Maatwerk
Kan een hond een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het zelfstandig leven met een beperking?
En bent u goed gemotiveerd?
Dan volgen we samen een aantal stappen in deze team training.
Indien gewenst gaan we voor u op zoek naar een hond. Niet iedere hond is zomaar geschikt. We zoeken naar specifieke gedragskenmerken. Een hond moet sociaal zijn, stabiel en zonder angst. Gedragstesten en een medische keuring voor de nieuwe of al aanwezige hond bepalen of de hond geschikt is voor zijn of haar toekomstige taak. We stellen een trainingsplan op waarin al uw wensen, indien mogelijk, worden meegenomen.
Training en duur van de training is altijd maatwerk en afhankelijk van mogelijkheden van de het team.
Theoretische kennis van leerprincipes en hondengedrag maakt een belangrijk deel uit van de opleiding.

Kinderen met autismespectrum stoornissen
Voor gezinnen met kinderen met een aan autisme verwante stoornis is er de mogelijkheid om samen met het kind een eigen hond te trainen. We betrekken het kind zoveel mogelijk bij de opvoeding en verzorging van de hond. Samen proberen we de sociale kontakten van het kind te stimuleren. En om zoveel mogelijk zelf te doen.

Ons doel:  een vriendje voor het (honden)leven.

De privélessen en de trainingen zijn maatwerk en kunnen van elkaar verschillen. Zoals ook ieder kind en iedere beperking verschillend is.
Neem voor meer informatie contact op.